NHN - Innspillsrunde om endring av kodeverk - OBS! Kort frist

26. mai 2021

Høringsfrist 01.06.2021

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Jan Emil Kristoffersen | Medisinsk fagavdeling