Valg av nytt sentralstyre 2021-2023

08. januar 2021

Høringsfrist 01.05.2021

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Anne Torill Nordli Generalsekretærens stab