Ekstern høring av utkast til Nasjonal faglig retningslinje for fødselsomsorg

Medisinsk fagavdeling

11. oktober 2022

Høringsfrist 15.12.2022

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Helsedirektoratet inviterer til høring av Utkast til Nasjonal faglig retningslinje for fødselsomsorgen. Inkludert i oppdraget er at det skal gis en anbefaling om normtall for bemanning og krav til kompetanse på fødeinstitusjoner.

Utkastet til retningslinjen henvender seg særlig til helseforetak og helsepersonell (leger og jordmødre) som yter helsetjenester i fødselsomsorgen. Utkastet er ikke spesielt rettet mot gravide eller fødende kvinner, men kan være nyttig for disse og deres pårørende.

Les mer på Helsedirektoratets høringsside.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 15. desember 2022. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Nina Finstad | Medisinsk fagavdeling