Ekstern høring av utkast til Nasjonal faglig retningslinje for fødselsomsorg

Medisinsk fagavdeling

11. oktober 2022

Høringsfrist 15.12.2022

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Nina Finstad | Medisinsk fagavdeling