Høring av Prinsipper for koblingen mellom Helsenorge og andre løsninger i markedet

26. januar 2022

Høringsfrist 28.02.2022

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Eirik Nikolai Arnesen Medisinsk fagavdeling