Høring av utkast til nasjonal førstehjelpsstrategi

Medisinsk fagavdeling

20. juni 2022

Høringsfrist 17.08.2022

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Jon Ørstavik | Medisinsk fagavdeling