Høring – forslag om å tillate at sykmelding kan gis etter e-konsultasjon

Avdeling for jus og arbeidsliv

15. juni 2022

Høringsfrist 10.08.2022

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Ida Øygard Haavardsholm | Avdeling for jus og arbeidsliv