Høring - forslag om klassifisering av apekopper som allmennfarlig smittsom sykdom i henhold til smittevernloven

Medisinsk fagavdeling

09. august 2022

Høringsfrist 16.08.2022

Fristen er utløpt

Legeforeningen har fra Helse- og omsorgsdepartementet mottatt Høring - forslag om klassifisering av apekopper som allmennfarlig smittsom sykdom i henhold til smittevernloven.

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om å endre forskrift 1. januar 1995 nr. 100 om allmennfarlige smittsomme sykdommer slik at apekopper klassifiseres som «allmennfarlig smittsom sykdom», jf. smittevernloven § 1-3 første ledd nr. 3 og § 1-4.

Les mer i vedlagte dokumenter og på høringssiden til regjeringen.

Forslaget til endring vurderes av sekretariat som hensiktsmessig og godt begrunnet.

Dersom dere har kommentarer eller innspill som bør være med i foreningens svar til Helse- og omsorgsdepartementet så ber vi om at dette sendes sekretariatet innen fristen 16. august. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Obs, kort frist!

Saksbehandler

Elisabeth Selvaag | Medisinsk fagavdeling