Høring - forslag om klassifisering av apekopper som allmennfarlig smittsom sykdom i henhold til smittevernloven

Medisinsk fagavdeling 09. august 2022

Høringsfrist 16.08.2022

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har fra Helse- og omsorgsdepartementet mottatt Høring - forslag om klassifisering av apekopper som allmennfarlig smittsom sykdom i henhold til smittevernloven.

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om å endre forskrift 1. januar 1995 nr. 100 om allmennfarlige smittsomme sykdommer slik at apekopper klassifiseres som «allmennfarlig smittsom sykdom», jf. smittevernloven § 1-3 første ledd nr. 3 og § 1-4.

Les mer i vedlagte dokumenter og på høringssiden til regjeringen.

Forslaget til endring vurderes av sekretariat som hensiktsmessig og godt begrunnet.

Dersom dere har kommentarer eller innspill som bør være med i foreningens svar til Helse- og omsorgsdepartementet så ber vi om at dette sendes sekretariatet innen fristen 16. august. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Obs, kort frist!

Saksbehandler

Elisabeth Selvaag Medisinsk fagavdeling