Høring – Forslag til prinsipper for bruk av markedet på e-helseområdet

Medisinsk fagavdeling

30. mars 2022

Høringsfrist 13.05.2022

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Eirik Nikolai Arnesen Medisinsk fagavdeling