Høring - Innspill til kommende stortingsmelding om helseberedskap – tema: Digital sikkerhet

Medisinsk fagavdeling

24. juni 2022

Høringsfrist 08.08.2022

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Anne Ringnes | Medisinsk fagavdeling