Høring – Innspill til Kvinnehelseutvalget - OBS Kort frist!

12. januar 2022

Høringsfrist 31.01.2022

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Elisabeth Selvaag Medisinsk fagavdeling