Høring - Innspill til ny distriktsmelding

Samfunnspolitisk avdeling

03. februar 2022

Høringsfrist 01.03.2022

Fristen er utløpt

Legeforeningen har fra Akademikerne mottatt høring for innspill til Kommunal- og distriktsdepartementets nye distriktsmelding.

Kommunal- og distriktsdepartementet startet i januar arbeidet med en ny distriktsmelding. Den nye stortingsmeldingen vil avklare hvordan regjeringen kan gjøre ambisjonene for distriktspolitikken om til praktisk politikk. Arbeidet vil pågå i 2022, og legges frem tidlig i 2023. Departementet har i en pressemelding meldt ønske om innspill til distriktsmeldingen.

I pressemeldingen fremgår det at regjeringen har store ambisjoner for distriktspolitikken og ønsker å rette innsatsen mot å finne nye, innovative løsninger, og legge planer for hvordan de skal styrke Distrikts-Norge for framtiden.

Distriktsmeldingen vil bygge på utredningene til

Legeforeningen har tidligere sendt inn høringssvar til begge disse utredningene enten direkte eller via Akademikerne, og disse ligger vedlagt.

Akademikerne på sin side har som innsatsområde å jobbe for en kompetent kommunal sektor som legger til rette for næringsutvikling, verdiskaping og bærekraftig omstilling. Det meldes om at sentralt i innspillet til Akademikerne blir også kompetanse i kommunene og desentralisert utdanning.

Les mer i pressemeldingen til departementet her. Legeforeningen planlegger for å svare ut til Akademikerne.

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 1. mars 2022. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Marlene Havn Sæther | Samfunnspolitisk avdeling