Høring - Innspill til ny distriktsmelding

Samfunnspolitisk avdeling

03. februar 2022

Høringsfrist 01.03.2022

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Marlene Havn Sæther | Samfunnspolitisk avdeling