Høring – Innspill til totalberedskapskommisjonen

Medisinsk fagavdeling

31. mars 2022

Høringsfrist 20.04.2022

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Totalberedskapskommisjonen ble oppnevnt i januar 2022 for å vurdere og fremme forslag til hvordan samfunnets samlede ressurser kan og bør innrettes for å videreutvikle samfunnssikkerhet og beredskap. Kommisjonen skal levere sin utredning i form av en NOU til Justis- og beredskapsdepartementet i juni 2023.

Totalberedskapskommisjonen har henvendt seg til mange aktører, inkludert Legeforeningen, for å få innspill til det videre arbeidet. De har en lang liste med tema de særlig ønsker innspill på. Legeforeningen har frist til 30. april 2022.  Vi ber derfor om innspill fra foreningsleddene innen 20. april 2022. Vi har forståelse for at dette er en svært kort frist, og vil understreke at det ikke forventes en fullstendig liste med svar på alle spørsmål. Vi ønsker foreningsleddenes innspill til det dere oppfatter som mest relevant for deres ansvarsområde. Vi forventer å få totalberedskapskommisjonens forslag til NOU på ny høring når den tid kommer.

Denne høringen vil grunnet kort frist bli behandlet administrativt.

Les mer om Totalberedskapskommisjonen på siden til Justis- og beredskapsdepartementet her, og se vedlagte dokumenter.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 20. april 2022. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Elisabeth Selvaag Medisinsk fagavdeling