Høring – Innspill til totalberedskapskommisjonen

Medisinsk fagavdeling 31. mars 2022

Høringsfrist 20.04.2022

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Elisabeth Selvaag Medisinsk fagavdeling