Høring - Nasjonal mal for klinisk rettsmedisinsk legeerklæring fra overgrepsmottak

Medisinsk fagavdeling 27. juni 2022

Høringsfrist 28.09.2022

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Jon Ørstavik Medisinsk fagavdeling