Høring - Nasjonal mal for klinisk rettsmedisinsk legeerklæring fra overgrepsmottak

Medisinsk fagavdeling

27. juni 2022

Høringsfrist 28.09.2022

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Jon Ørstavik | Medisinsk fagavdeling