Høring - nasjonal strategi for helsesektorens arbeid med personer som utøver vold eller seksuelle overgrep

26. januar 2022

Høringsfrist 25.02.2022

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Nina Finstad | Medisinsk fagavdeling