Høring – Nasjonal styringsmodell for e-helse

Medisinsk fagavdeling

09. februar 2022

Høringsfrist 23.03.2022

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Eirik Nikolai Arnesen | Medisinsk fagavdeling