Høring - NOU 2022: 17 Veier inn - ny modell for opptak til universiteter og høyskoler

Medisinsk fagavdeling

20. desember 2022

Høringsfrist 30.01.2023

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Øydis Rinde Jarandsen Medisinsk fagavdeling