Høring om felles kompetansemål (FKM) i spesialistutdanningen for leger

Medisinsk fagavdeling

14. oktober 2022

Høringsfrist 01.12.2022

Fristen er utløpt

Legeforeningen har fra Helsedirektoratet mottatt høring om felles kompetansemål (FKM) i spesialistutdanningen for leger.

Helsedirektoratet skriver i høringsbrevet at de ønsker innspill i høringen til følgende forslag om nye felles kompetansemål (FKM):

  • Forslag om nytt felles kompetansemål som omhandler kliniske studier/klinisk forskning (kap.3), samt forslag om tillegg av praktisk læringsmål i relevante spesialiteters spesialitetsspesifikke læringsmål. Dette inkluderer også innspill om hvilke spesialiteter dette er aktuelt for og forslag til formulering av nasjonalt anbefalt læringsaktivitet.
  • Forslag om nytt felles kompetansemål som omhandler sakkyndig arbeid (kap. 4).
  • Forslag om nytt felles kompetansemål som omhandler helseøkonomi (kap. 5).

 

Videre ønsker Helsedirektoratet innspill i høringen til forslag til liste over nasjonalt anbefalte læringsaktiviteter for felles kompetansemål (kap. 6).

Helsedirektoratet ønsker innspill i høringen til fremtidig innretning av FKM og fordeling av FKM på spesialistutdanningens ulike deler (kap. 7).

Direktoratet opplyser om at veiledende informasjon og høringsspørsmål står under hvert kapittel i høringsnotatet.

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret

Se høringsnotat fra Helsedirektoratet for mer informasjon.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 1. desember 2022. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Kari Eikvar | Medisinsk fagavdeling