Høring - Plan for digitalisering av legemiddelområdet

Medisinsk fagavdeling

03. oktober 2022

Høringsfrist 15.11.2022

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt en høring fra Direktoratet for e-helse om å gi innspill til forslag på en plan for digitalisering på legemiddelområdet.  

Legemiddelområdet er framhevet av helse- og omsorgssektoren som et område med store samhandlings- og digitaliseringsbehov. Derfor har Direktoratet for e-helse sammen med mange av aktørene i helsesektoren utarbeidet et høringsforslag på en plan som skal bidra til å styrke digitalisering på legemiddelområdet. 

Direktoratet for e-helse har hatt hovedansvaret og sekretariatsfunksjon for arbeidet med planen. Planen er laget i samarbeid med Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Norsk Helsenett og Statens legemiddelverk, og sendes nå ut på høring. Forankring og involvering har foregått gjennom dialog- og innspillsmøter, i tillegg til i de nasjonale utvalgene i rådsmodellen for e-helse. 

Les mer på siden til Direktoratet for e-helse

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen  15. november 2022. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.  

Saksbehandler

Anne Ringnes | Medisinsk fagavdeling