Høring - Plan for digitalisering av legemiddelområdet

Medisinsk fagavdeling

03. oktober 2022

Høringsfrist 15.11.2022

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Anne Ringnes | Medisinsk fagavdeling