Høring - Regional utviklingsplan 2040 for Helse Sør-Øst

Samfunnspolitisk avdeling 30. mai 2022

Høringsfrist 26.08.2022

Denne høringen er fremdeles i arbeid. Høringsuttalelsene vil bli lastet opp til denne siden når den er klar.

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Linda Markham Samfunnspolitisk avdeling