Høring - Styringsdokument Felles kommunal journal

Medisinsk fagavdeling

24. november 2022

Høringsfrist 04.01.2023

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Gorm Hoel Medisinsk fagavdeling