Høring av Barnevernsinstitusjonsutvalgets utredning NOU 2023: 24 Med barnet hele vegen — Barnevernsinstitusjoner som har barnas tillit

Medisinsk fagavdeling

03. november 2023

Høringsfrist 15.12.2023

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Fredrik Skarderud | Medisinsk fagavdeling