Høring - endringer i smittevernloven (isolering og smittekarantene) og helseberedskapsloven (medisinsk utstyr) – OBS kort frist

Avdeling for jus og arbeidsliv

08. februar 2023

Høringsfrist 27.02.2023

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Gjertrud Bøhn Mageli | Avdeling for jus og arbeidsliv