Høring - Helsetjenesten og politiets ansvar for psykisk syke OBS! Kort frist

Avdeling for jus og arbeidsliv

05. mai 2023

Høringsfrist 22.05.2023

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Ida Øygard Haavardsholm | Avdeling for jus og arbeidsliv