Høring – informasjonsside med kliniske anbefalinger om bruk av PLL i praksis

Medisinsk fagavdeling

27. oktober 2023

Høringsfrist 03.12.2023

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Jon Ørstavik | Medisinsk fagavdeling