Høring - Invitasjon til å gi innspill til Datatilsynets nye veileder om overvåkning av ansattes bruk av elektronisk utstyr

Avdeling for jus og arbeidsliv

15. september 2023

Høringsfrist 30.10.2023

Fristen er utløpt

Legeforeningen har fra Datatilsynet mottatt invitasjon til å gi innspill til deres nye veileder om overvåkning av ansattes bruk av elektronisk utstyr.

Datatilsynet skriver at digitale arbeidsverktøy kan registrere store mengder opplysninger om arbeidstakerne. Overvåking av arbeidstakeres elektroniske utstyr er derfor i utgangspunktet ulovlig. De har laget veiledning om når forbudet gjelder og hvilke unntak som finnes.

De ønsker nå innspill på innhold og øvrige problemstillinger eller praktiske situasjoner det er behov for veiledning om.

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

Les mer på siden til Datatilsynet.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 30. oktober 2023. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Gjertrud Bøhn Mageli | Avdeling for jus og arbeidsliv