Høring - Invitasjon til å gi innspill til Datatilsynets nye veileder om overvåkning av ansattes bruk av elektronisk utstyr

Avdeling for jus og arbeidsliv

15. september 2023

Høringsfrist 30.10.2023

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Gjertrud Bøhn Mageli | Avdeling for jus og arbeidsliv