Høring - NOU 2023 På høy tid - Realisering av funksjonshindredes rettigheter

Medisinsk fagavdeling

01. september 2023

Høringsfrist 30.10.2023

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Elisabeth Selvaag | Medisinsk fagavdeling