Høring om ny legespesialitet i palliativ medisin

Medisinsk fagavdeling

20. juni 2023

Høringsfrist 14.08.2023

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Kari Eikvar | Medisinsk fagavdeling