Intern høring – landsstyresak – forslag om endringer i Legeforeningens lover § 3-3-3 (4) assosierte medlemmer, § 3-7-3 Nmfs organer og § 3-2-2 stemmeplikt for sentralstyrets medlemmer

Avdeling for jus og arbeidsliv

16. mars 2023

Høringsfrist 02.05.2023

Denne høringen er fremdeles i arbeid. Høringsuttalelsene vil bli lastet opp til denne siden når den er klar.

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Bjørn Ove Ekern Kvavik Avdeling for jus og arbeidsliv