Invitasjon til å fremme kandidater til Akademikerprisen 2023

Helsepolitisk avdeling

20. februar 2023

Høringsfrist 17.04.2023

Fristen er utløpt

Legeforeningen har fra Akademikerne mottatt invitasjon til å fremme kandidater til Akademikerprisen 2023. Akademikerprisen er opprettet i et samarbeid mellom  medlemsforeningene i hovedorganisasjonen, og skal i prinsippet gis som et samlet beløp til norske eller utenlandske enkeltpersoner for deres bidrag til akademisk frihet og for å støtte deres arbeid i kunnskapsformidling.

Prisen består av en pengesum på 200 000 kroner. I tillegg mottar prisvinner et diplom og en skulptur av Nico Widerberg. Legeforeningen inviterer med dette alle foreningsledd til å komme med forslag til kandidater. Sentralstyret vil behandle forslagene og innstille en kandidat på sitt møte 4. mai 2023.

Akademikerne ønsker at prisen skal bidra til å bygge opp identitet, publisitet og medieoppmerksomhet. Legeforeningen oppfordrer foreningsleddene til å fremme kandidater som jobber med spørsmål som er aktuelle for hele akademikergruppen, og med et tema som appellerer bredt. Foreningsleddene har ansvaret for å kvalitetssikre kandidatenes faglige prestasjoner. Forslaget som oversendes juryen skal være begrunnet i henhold til prisens formål.

Det er viktig at foreningsleddene sender inn godt begrunnede nominasjoner på 1-2 sider, med tilhørende CV.

Dette er juryens hovedgrunnlag for å vurdere kandidaten. Begrunnelsen skal knyttes til prisens formål. Juryen vil vektlegge aktualitet blant kandidatene og deres arbeidsområder. Det er ønskelig med kandidater som inspirerer til å velge den akademiske veien.

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret

Les mer i vedlagte dokumenter fra Akademikerne.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 17. april 2023. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Nikolai Skorge Bogre | Helsepolitisk avdeling