Arbeidstid

Arbeidstid reguleres i utgangspunktet av arbeidsmiljøloven, men flertallet av Legeforeningens medlemmer omfattes av tariffavtaler som regulerer arbeidstid.

På disse sidene finner du informasjon om de mest sentrale tariffavtalebestemmelsene om arbeidstid for sykehusleger, og leger ansatt i stat og kommune (inkludert kommunal legevakt og Oslo kommune).