Arbeidstid

Arbeidstid reguleres i utgangspunktet av arbeidsmiljøloven, men flertallet av Legeforeningens medlemmer omfattes av tariffavtaler som regulerer arbeidstid.