Arbeidstid for leger ansatt i staten

Les informasjon om de mest sentrale arbeidstidsbestemmelsene for leger ansatt i staten.

Arbeidstiden reguleres både av arbeidsmiljøloven kap 10, Hovedtariffavtalen i staten (HTA) og sentrale særavtaler. I tillegg vil arbeidstidsbestemmelser kunne fremgå av lokale avtaler, reglement, personalhåndbøker og den enkeltes ansettelsesavtale.

Hovedtariffavtalen i sin helhet og sentrale særavtaler. Bestemmelsene med arbeidsgivers kommentarer finner du i Statens personalhåndbok.