Jus og arbeidsliv

Avtaler for

Her finner du Legeforeningens avtaler, enten du er ansatt i sykehus, kommunen, næringsdrivende fastlege med avtale med kommunen eller avtalespesialist med avtale med et regionalt helseforetak.