Jus og arbeidsliv
TEMA

Tariffavtaler

Tariffavtalene er en viktig del av norsk arbeidsliv. Mange av våre medlemmers arbeidsvilkår følger av kollektivt fremforhandlede avtaler. Legeforeningens påvirknings – og forhandlingsarbeid på dette området er omfattende. Både som del av Akademikerne og alene, er Legeforeningen part i tariffavtaler i offentlig og privat sektor, i tillegg til å være en viktig aktør i fastsettelsen av de næringsdrivende legenes avtalevilkår.
To leger går og prater i en tom sykehuskorridor. Foto: Thomas B. Eckhoff/Ahus

Nyhetssaker hovedoppgjøret 2022

Spekter

KS og Oslo kommune

Stat

Virke