Utdanningspermisjon

Overleger og legespesialister har rett til minst fire måneders sammenhengende utdanningspermisjon ("overlegepermisjon") med lønn per femårsperiode.

Spekter og Legeforeningen har avtalt rett til utdanningspermisjon for leger ansatt i helseforetakene og ved Lovisenberg Diakonale Sykehus (overenskomstens del A2 § 4.2.1) og for leger ansatt i private sykehus organisert Virke (særavtalen § 4.2).