Legen som arbeidsgiver

Leger som driver egen virksomhet og som har ansatt legesekretærer eller annet helsepersonell, vil etter arbeidsmiljøloven være arbeidsgiver.

Arbeidsgiveransvaret kommer i tillegg til den rolle legen har som helsepersonell, og er både interessant og utfordrende. På disse sidene ligger en del informasjon som kan være til nytte for utøvelsen av rollen som arbeidsgiver. For bistand ut over den informasjon som ligger her, kan Legeforeningen ved avdeling for Jus og Arbeidsliv kontaktes.