Legen som arbeidsgiver

Ansattes pensjoner

Arbeidstaker har under visse omstendigheter ved siden av sin pensjon fra folketrygden krav på ytterlige pensjonsytelser som obligatorisk tjenestepensjon, avtalefestet pensjon (AFP) eller offentlig tjenestepensjon.
27. oktober 2011

I det siste ser vi at særlig fagorganiserte ansatte på legekontorer fremmer krav om tariffavtale med ordninger om obligatorisk tjenestepensjon og/eller avtalefestet pensjon. Her oppsummeres det kort under hvilke forutsetninger arbeidstakerens krav oppstår og hva dette innebærer for arbeidsgiver.