Sentrale forhold ved arbeidsgivers plikter

Arbeidsmiljøloven er den sentrale loven som regulerer rettigheter og plikteri arbeidslivet, og arbeidsgiver er forpliktet til å sørge for at bestemmelser gitt i loven eller i medhold av loven overholdes.

Nedenfor behandles noen av de mest sentrale forholdene ved rollen som arbeidsgiver og de plikter man har etter loven. Særlig når det gjelder oppsigelse eller avskjed gjelder en rekke formelle regler som må følges. Dersom oppsigelse eller avskjed vurderes, anbefaler vi at sekretariatet eller ekstern advokat kontaktes før beslutning om oppsigelse eller avskjed tas.