Kommentarutgave A1 for tillitsvalgte i Spekter område 10 og 13: Helseforetakene

Her har du som tillitsvalgt en kommentarutgave til A1.