Temaartikler

Kommentarutgave A2 for tillitsvalgte i Spekter område 10: Helseforetakene

Denne kommentarutgaven er et oppslagsverk for tillitsvalgte, og gir praktiske råd om problemstillinger som oppstår når tariffavtalen skal tolkes.
17. mars 2020

Overenskomstens del A2 for Legeforeningen er et resultat av forhandlinger over flere tiår. Den  etablerer til dels kompliserte strukturer for legers lønn og arbeidstid, i tillegg til å regulere en rekke andre rettigheter og plikter. Ordlyden gir ofte rom for tolkninger.

Gjennom praktisering av avtalen gjennom mange år, løpende dialog om konkrete problemstillinger og jevnlige forhandlinger med Spekter om endringer i A2, har Legeforeningen mange erfaringer med hvordan den er å forstå. Disse erfaringene formidles i denne kommentarutgaven.