LSA

30. november 2020

Medlemsbrev til leger i samfunnsmedisinsk arbeid i kommunen/kommuneoverleger

Samfunnsmedisinernes viktige rolle i kommunen har vært særlig fremtredende under den pågående pandemien. Vi er klar over at svært mange av dere over lang tid har, og har hatt, en utfordrende arbeidshverdag med mye arbeid knyttet til bl.a. smittevern, smittesporing samt henvendelser fra befolkning og media.