Brudd i mekling om særavtalen (SFS 2305) – betydningen for lokale forhandlinger og annet samarbeid med arbeidsgiver

Meklingen i hovedtariffoppgjøret om særavtalen lyktes ikke, og meklingen endte derfor i brudd. Bruddet blir markert flere steder i dag, og vi planlegger nå for en streik i utvalgte kommuner fra 26. oktober. Som følge av bruddet i meklingen, er KS og Legeforeningen enige om at det er naturlig at partssamarbeid og lokale forhandlinger nå settes på vent.

Meklingen i hovedtariffoppgjøret om særavtalen lyktes ikke, og meklingen endte derfor i brudd. Alle foreningene i Akademikerne kommune, inkludert Legeforeningen, har vært i mekling. Hver av Akademikernes medlemsforeninger må ta stilling til meklingsresultatet innen 23. oktober.

Legeforeningen vil ikke akseptere meklingsresultatet. Dermed vil Legeforeningen stå i en konflikt og planlegger nå for en streik fra den 26. oktober. Les mer om bruddet på våre nettsider.

Tillitsvalgte og medlemmer som er aktuelle å ta ut i streik har allerede fått direkte informasjon om dette. Har du som tillitsvalgt ikke hørt noe, er ikke du og din kommune foreløpig omfattet av konfliktplanene.

For arbeidsgiver vil det kunne være av interesse å vite hvilke virksomheter som er/ikke er aktuelle for uttak. Vi ber deg om ikke å avsløre dette.

Hvordan du som tillitsvalgt forholder seg til bruddet i meklingen
Vi viser til vårt nyhetsbrev sendt 12. oktober om hvordan du som tillitsvalgt skal forholde deg til arbeidsgiver ved en eventuell streik.

Selv om vi formelt sett ikke er i streik, er KS og Legeforeningen enige om at det er naturlig at partssamarbeid og lokale forhandlinger nå settes på vent som følge av bruddet i meklingen.

Vi har også snakket med KS om at det er viktig å utvise litt pragmatisme i denne situasjonen. Dersom dere lokalt ønsker å sluttføre lokale forhandlinger, vil ikke KS eller Legeforeningen sentralt motsette seg det.

Behov for rådgivning?
Har du spørsmål om dette eller har behov for rådgivning?

Ta kontakt med oss i Avdeling for jus og arbeidsliv på e-post til ja@legeforeningen.no.

Haster saken kan du også ringe vakttelefonen: 23 10 90 00. Vakttelefonen er bemannet hverdager 09.00 til 11.30 og 12.00 til 15.00.