Legeforeningen kritisk til Helsepersonellkommisjonen

Legeforeningen mener utredningen til Helsepersonellkommisjonen reiser betydelig tvil om de har funnet fram til treffsikre tiltak i tråd med mandatet som ble gitt.

Torsdag 2. februar fikk helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol overlevert Helsepersonellkommisjonens utredning «Tid for handling – Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste».

I mandatet står det at kommisjonen skal «etablere et kunnskapsgrunnlag og foreslå treffsikre tiltak i årene fremover for å utdanne, rekruttere og beholde kvalifisert personell i helse- og omsorgstjenestene i hele landet for å møte utfordringene i helse- og omsorgstjenestene på kort og lang sikt».

I sin høringsuttalelse påpeker Legeforeningen at flere av tiltakene framstår som godt funderte og at kommisjonen har gitt gode beskrivelser av utfordringene, men at utredningen ikke har maktet å foreslå egnende og gode tiltak for å rekruttere og beholde kvalifisert helsepersonell.

Legeforeningen er også sterkt kritiske til at kommisjonen har lagt til grunn at helsesektorene ikke kan forvente økt personellvekst i årene som kommer. Legeforeningen er enig i at ressursene i helsetjenesten skal utnyttes best mulig, men framholder samtidig at det norske samfunnet både kan og må investere mer i helsetjenesten.

Legeforeningens høringsuttalelse