Høring - NOU 2023: 4 Tid for handling. Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste

Helsepolitisk avdeling

08. februar 2023

Legeforeningen viser til brev av 2. februar 2023 om høring av Helsepersonellkommisjonens utredning NOU 2023:4 Tid for handling. Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste. Legeforeningen takker for muligheten til å komme med innspill til kommisjonens utredning. Legeforeningen har sendt utredningen på bred høring i organisasjonen og følgende innspill er vedtatt av Legeforeningens sentralstyre.


Legeforeningen har valgt å strukturere innspillet med en første del bestående av generelle bemerkninger, etterfulgt av innspill til kommisjonens utredning kapittelvis.

 

Legeforeningens innspill kan leses i fulltekst i vedlagte dokument.

Saksbehandler

Marlene Havn Sæther | Helsepolitisk avdeling