Større fare for dataangrep mot små helsevirksomheter

Dataangrep er en økende trussel mot norske bedrifter, og små og mellomstore bedrifter er utsatt. I 2021 ble de fleste slike angrep rettet mot små og mellomstore bedrifter. Dette trusselbildet gjelder også helsevirksomheter. Legeforeningens samarbeidspartner TrinnVis har skrevet en artikkel om temaet og om tiltak som kan bidra til å redusere risikoen.

Forsøk på datainnbrudd/hacking, phishing og virus og/eller malwareinfeksjon er de vanligste hendelsene og kan få store konsekvenser for virksomhetene som rammes. Virksomheten kan risikere å bli lammet i flere dager og i tillegg til tapt omsetning kan det komme store kostnader knyttet til å gjenopprette systemene og rekonstruere tapte data. På toppen av dette kommer omdømmetap og risikoen for svekket tillit til virksomhetens håndtering av data. Dette er særlig aktuelt for helsevirksomheter. De nevnte forhold bør gi solide insentiv til å ta datasikkerhet på alvor og gjøre tilstrekkelig forebyggende arbeid; både for å redusere risikoen for å bli rammet av dataangrep, men også for å være best mulig forberedt dersom skaden inntreffer.

Trinnvis har skrevet en artikkel om dagens trusselbilde, og tiltak som små helsevirksomheter kan iverksette for å minske sjansen for at de blir offer for hackerangrep og løsepengevirus. Vi anbefaler næringsdrivende leger å lese denne artikkelen og sette seg inn i disse problemstillingene. Dere finner link til artikkelen her: Større fare for dataangrep mot små helsevirksomheter

TrinnVis er et kvalitets-/internkontrollsystem laget av leger for å forenkle driften og forbedre pasientsikkerheten ved legekontoret. Legeforeningen har en samarbeidsavtale med TrinnVis, og som medlem i Legeforeningen får du 30 prosent på et abonnement hos TrinnVis og kan prøve tjenesten gratis i én måned. Link til medlemsinfo.

Les mer om Trinnvis på Trinnvis.no