Enighet i lønnsoppgjøret for leger i spesialisering

Legeforeningen og Spekter ble fredag 28. mai enige om sentrale lønnstillegg for leger i spesialisering og legespesialister i helseforetakene, på Lovisenberg Diakonale Sykehus og Martina Hansens hospital. Oppgjøret er ikke endelig før lokale forhandlinger og avsluttende sentrale forhandlinger er gjennomført.