Hovedavtale som styrker tillitsvalgte

Hovedavtalen som gjelder for helseforetakene, Lovisenberg og Martina Hansen ble forhandlet i høst. En ny innledning anerkjenner de tillitsvalgte og forutsetter at samarbeidet skal være basert på tillit og respekt.

Hovedavtalen gir blant annet regler om medbestemmelse og informasjon, rettigheter for tillitsvalgte, kompetanseheving, samt forhandlingsordningen og hvordan arbeidskamp skal organiseres. Det er Akademikerne som er part i hovedavtalen med Spekter, og Legeforeningen deltar i forhandlingene av avtalen.

Partene møttes til forhandlinger 10. og 11. november. Blant endringene er en ny innledning til Hovedavtalen, som trekker frem hva som er særlig viktig i avtalen. I innledningen anerkjennes de tillitsvalgte og det forutsettes at samarbeidet skal være basert på tillit og respekt. Videre fikk Akademikerne gjennomslag for at vervet som tillitsvalgt gir kompetanse og skal vurderes i videre tjeneste og karriere. Partenes ansvar for å bidra til bærekraftig utvikling har kommet inn som drøftingstema mellom partene.

Så snart endringene er innarbeidet i Hovedavtalen, vil den oppdaterte avtalen bli lagt ut på Legeforeningens hjemmesiden under punktet tariffavtaler i offentlige sykehus: Hovedavtalen og avtale om forhandlingssystem (legeforeningen.no)

Frem til det, kan du lese endringene i protokollen her: hovedavtalen-protokoll-akademikerne.pdf (legeforeningen.no)